Peccata Minuta - La note d'à côté

La Bacanal, Colomines ,6, Barcelona

Conferència exprés sobre l'enriquiment que ens suposa atrevir-nos a cometre errors i transformar-los en encerts. Així enfoco la creació i composició musical i també qualsevol projecte que tingui a veure amb la necessitat de conectar amb el públic.